22.2.2017

Sairaanhoitajaksi vai lääkäriksi? 2/3

Tämän osan aiheena on työ, ja heti ensi alkuun onnittelut teille, jotka mietitte sairaanhoitajan tai lääkärin ammattia itsellenne! Näin puolueettomasti arvioiden ne ovat kaksi maailman mielenkiintoisinta ammattia ;) Postaussarja sai alkunsa toiveesta, että esittelisin sairaanhoitajan ja lääkärin opintoja ja ammattia. Siksi en käsittele muita ammattiryhmiä, vaikka luonnollisesti vaihtoehtoja on pelkästään terveysalalla hyvin monta muutakin. Muita vaihtoehtoja pohtivan kannattaakin tutustua esimerkiksi eri oppilaitosten tarjolla oleviin koulutusohjelmiin.

Tarkoitukseni ei ole asettaa vastakkain sairaanhoitajan tai lääkärin työtä tai tehtäviä, vaan tuoda molemmat esiin samalla viivalla. Minulle ne ovat sitä: samalla viivalla, samanarvoisina kaksi erilaista ammattia, kaksi erilaista toimenkuvaa, kaksi erilaista työtä. Minulle on vieras ajatus, että lääkärinä olisin jotenkin sairaanhoitajan yläpuolella. Lääkäri on lääketieteen asiantuntija ja sairaanhoitaja hoitotyön asiantuntija. Molemmilla on omat koulutuksensa ja näkökulmansa, joita he hyödyntävät työelämässä omia työtehtäviään tehdessään. Näiden ammattiryhmien vastakkainasetteluun törmää aina silloin tällöin, vaikkei siihen syytä olisikaan. Potilastyössä sujuva yhteistyö eri ammattiryhmien välillä on mielestäni ensiarvoisen tärkeää: jokainen hoitaa oman osuutensa potilaan parhaaksi.

Postaussarjan ensimmäinen osa koskee opintoja ja löytyy täältä. Tulossa on myös kolmas osa, jossa käsittelen omaa ammatinvalintaani. Tässä osassa aiheena siis työ ja mitä se näillä ammattiryhmillä voi esimerkiksi sisältää. Mainitsemani asiat todellakin ovat esimerkkejä ja pääpiirteitä. Sekä sairaanhoitajan että lääkärin toimenkuva ja työpaikka voi olla niin monenlainen, että minulle on  tällä tietämyksellä mahdotonta tuoda kattavasti esille, mitä kaikkea työhön voi kuulua. Tunnustan siis myös tässä asiassa tietämättömyyteni, joten jos ja kun joku tietää näistä paljon enemmän, tuokoon sen ilmi ja korjatkoon väärät luuloni!

Sairaanhoitajan ja lääkärin työssä yhteistä on ainakin
 • päämääränä lisätä terveyttä ja hyvinvointia
 • yhteistyö muiden ammattiryhmien kanssa
 • työympäristö (sairaala, terveyskeskus, avoterveydenhuolto...)
 • työssä tarvitaan hyvää organisointi- ja stressinhallintataitoa


SAIRAANHOITAJAN TYÖ:

Yleistä:
 • usein kolmivuorotyötä, löytyy myös päivä- tai 2-vuorotyötä, mutta se näkyy palkassa
 • palkka koostuu peruspalkasta, mahdollisista henkilökohtaisista lisistä ja vuorolisistä (2- ja 3-vuorotyö)
 • vaatii erityisesti hyvää tietotasoa, tarkkuutta ja huolellisuutta
 • toteuttaa näyttöön perustuvaa hoitotyötä sekä arvioi hoidon vaikuttavuutta
 • kirjaaminen (hyvin suuri osa työtä!), potilastietojärjestelmään siis kirjataan kaikki mittaustuloksista aina potilaan liikkumisiin, haavanhoitoon ja peruselintoimintoihin asti
 • toimenkuva voi vaihdella todella paljon: vuodeosastotyö voi olla fyysisesti raskasta tiimityötä, esimerkiksi poliklinikkatyöskentely taas fyysisesti kevyempää mutta itsenäisempää - todella paljon vaihtoehtoja ja työmahdollisuuksia!
 • sairaanhoitajan valtuuksia voi lisätä lisäkoulutuksella, mistä esimerkkinä rajattu lääkkeenmääräämisoikeus
 • potilaiden ja omaisten ohjaus ja tukeminen olennainen osa työtä, esim. kotihoidon ohjaus usein sairaanhoitajan vastuulla
 • huomionarvoista on se, että myös sairaanhoitajan työ voi olla hyvinkin itsenäistä (ja välillä yksinäistäkin), vaikka periaatteessa tiimissä toimitaankin - esim. vanhainkodissa osastolla tai iltaisin koko talossa saattaa olla vain yksi sairaanhoitaja, joka hoitaa kaikki "vaikeammat" tapaukset ja päättää, milloin konsultoidaan lääkäriä. Myös osastoilla on yleensä "vastaava sairaanhoitaja", joka vastaa koko osaston toiminnasta.
Osastotyön erityispiirteitä:
 • perushoito eli avustaa tarvittaessa pesuissa, pukemisissa ja ruokailuissa
 • haavanhoidot, esim. hakasten/ompeleiden poisto, alipaineimuhoito, painehaavat jne, lääkäriä konsultoidaan tarvittaessa
 • mittausten hoitaminen (pika-CRP, RR, saturaatio, lämpö...)
 • lääkkeiden anto esim. suun kautta, laastarina, pistoksina ihon alle/lihakseen tai suonensisäisesti joko perifeerisen kanyylin tai keskuslaskimokatetrin kautta (sh myös laittaa perifeerisen laskimokanyylin, lääkäri kutsutaan hätiin ellei ko. toimenpide onnistu)
 • myös lähihoitajat voivat antaa lääkkeitä, mutta vahvempia kipulääkkeitä eivät anna kuin sairaanhoitajat ja täten esimerkiksi saattohoitopotilaiden kivunhoito on sairaanhoitajien vastuulla
 • yleensä lääkkeenjako tarjottimelle/dosettiin on sairaanhoitajan vastuulla, mutta muitakin toimintamalleja löytyy ja lääkkeenjaon saattaa suorittaa esimerkiksi sairaalafarmaseutti
 • toimii linkkinä lääkärin ja lähihoitajien välillä - sairaanhoitaja tuo lääkärille tarvittavia asioita ja toisaalta jakaa lähihoitajille lääkärin kanssa sovittuja hoito-ohjeita 

Esimerkiksi terveysasemalla tai kotihoidossa työnkuvan erityispiirteitä:
 • hoidontarpeen arviointi esim. terveysasemalla
 • lääkärin avustaminen pienissä toimenpiteissä
 • vastaanotot esim. diabetes-, depressio- tai haavanhoitajan ominaisuudessa
 • kotihoidon seuranta ja ohjaus
 • kotihoidossa tiimin "johtaminen" sekä erityistoimenpiteet, kuten vaativammat haavanhoidot ja verinäytteiden otto (ellei labra käy)

Muita työpaikkoja mm.
 • leikkaussali ja heräämö
 • teho-osasto
 • erilaiset yhdistykset
 • oma yritys

Näistäkin asioista suuri osa on omien kokemusteni pohjalta kirjoitettuja, joten eivät varmasti päde aina ja kaikkialla. Lisää sairaanhoitajan työtehtävistä ja muusta voitte lukea Sairaanhoitajaliiton sivuilta tai vaikkapa mol.fi/avo-sivuston ammattikuvauksista!LÄÄKÄRIN TYÖ:

Yleistä:
 • ei vuorotyötä, vaan päivätyö + mahdolliset päivystykset
 • palkka koostuu peruspalkasta ja mahdollisista lisistä (esim. päivystykset) (tilastotietoa palkoista täällä)
 • vaatii mm. monimutkaisen tiedon hallintaa ja nopeaa päätöksentekoa
 • potilaan haastattelu, tutkiminen ja (alustava) diagnoosi, mahdollisesti lähete jatkotutkimuksiin diagnoosin varmistamiseksi
 • hoitoon liittyvien päätösten tekeminen ja niiden läpi käyminen potilaan/omaisten kanssa
 • kirjaaminen joka vastaanottokäynnistä/puhelinajasta - osa kirjoittamalla, osa sanelemalla
 • kirjalliset työt: lääkereseptit, lausunnot, epikriisit (eli loppulausunnot/hoitoyhteenvedot) ja lähetteet
 • lääkäri tapaa potilasta usein vain lyhyen aikaa, mutta saa tästä sitäkin enemmän informaatiota potilastietojärjestelmästä, tutkimustuloksista, toisten lääkärien teksteistä jne.
 • erilaisissa meetingeissä ja kokouksissa käydään kollegoiden kanssa/moniammatillisessa tiimissä läpi potilastapauksia
 • toimenkuva voi vaihdella todella paljon, esim. neuvola- tai tk-lääkärin työ on hyvin erilaista verrattuna vaikkapa anestesialääkärin työhön
Osastotyön erityispiirteitä:
 • antaa hoitomääräykset esimerkiksi lääkityksistä hoitohenkilökunnalle
 • päivittäin lääkärinkierrot, joilla on mukana myös potilasta sinä päivänä hoitava (sairaan)hoitaja. Tietysti lääkärit käyvät katsomassa potilaita myös kiertojen ulkopuolella tarpeen mukaan
 • päivystysaikoina päivystävä lääkäri voi antaa puhelimitse/potilastietojärjestelmän kautta ohjeet/määräykset tai tulla tarkastamaan tilanteen osastolle

Esim. terveyskeskustyön piirteitä:
 • vastaanotot ajanvarauksella tai päivystyksenä
 • äitiys-, lasten- ja seksuaaliterveysneuvola
 • terveysasema
 • pienet toimenpiteet, esim. haavojen ompelu, polvipunktiot jne.

Muita työmahdollisuuksia mm.
 • lääketeollisuus
 • tutkija
 • oma yritys
tmv. tehtävissä, valinnanvaraa löytyy

Erityisesti tämä lääkärin työ -osuus on melkoisen puutteellinen, koska olen opinnoissani niin alkutekijöissä enkä muutenkaan tunne vielä niin hirveän hyvin lääkärin toimenkuvaa. Mutta ei hätää: lisätietoa löydätte Lääkäriliiton sivujen lisäksi esimerkiksi mol.fi/avo-sivustolta eli täältä! Yläreunasta voi klikata "ammattitiedot" ja valita valikosta sen ammatin, jota haluaa tarkastella.

Jos teillä on mielessä jotain, mihin haluaisitte vastauksen kolmannessa osassa, vielä voi kysyä!

Lähteet: Sairaanhoitajaliiton ja Lääkäriliiton sivut sekä mol.fi/avo

2 kommenttia:

 1. Heips! Sen verran haluaisin korjata tuota kotihoidon osuutta asiasta itse siellä työskentelevänä...elikkäs meillä sairaanhoitajat ovat osa tiimiä, edustavat oman ammattikuntansa ammattilaisia, mutta eivät millään lailla "johda" osastoa, vaan kaikki ovat tiimissä samanarvoisia, siis ainakin täällä meidän paikkakunnalla :)
  Meillä jokaisella on omat asiakkaat, joiden hoidosta ja seurannasta omahoitaja vastaa itse, oli sitten lähihoitaja tai sairaanhoitaja. Lähihoitaja tarvittaessa konsultoi sairaanhoitajaa, mutta kyllä asiakkaan hoito ja seuranta sekä ohjaus kuuluu ihan omahoitajalle itselleen.
  Sairaanhoitaja hoitaa omat erityistehtävänsä kuten labrat (erityisesti Marevan-asiakkaat) ja lääkärin kanssa keskustelut, mutta meillä koulutettu lähihoitaja hoitaa kyllä kaikki haavatkin, siinä missä sairaanhoitajakin eli hyvin vähän meidän paikkakunnalla eroaa nuo sairaanhoitajan työtehtävät enää nykypäivänä. Meillä tiimejä johtaa esimies, ei sairaanhoitaja ja vastuu toiminnasta on osastonhoitajalla.

  Kiitoksia blogista, olen vakilukija :)

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Heips, kiitos kommentista :) Yritin epätoivoisesti keksiä tuon "johtamisen" tilalle parempaa sanavalintaa, mutten millään keksinyt, siksi laitoin sen lainausmerkkeihin. En tosiaan tarkoittanut, että sairaanhoitaja olisi jotenkin ylempiarvoinen :) Itse olen siis työskennellyt kotihoidossa vain lähihoitajan ominaisuudessa, ja sen pohjalta tuon kirjoitin. Sairaanhoitaja oli itselle juuri sellainen, jolta kysytään neuvoa tarvittaessa ja joka hoiti sellaiset asiat, joihin itsellä ei ollut valtuuksia.

   Tietenkin paikkakuntakohtaisestikin on varmasti eroja, ja onhan tuosta omastakin kokemuksesta jo vuosia aikaa. Kiitos siis tietojeni päivityksestä ajantasalle :)

   Poista

Kiva kun kommentoit ♥